List otwarty byłych prezydentów, marszałków i premierów

15 grudnia 2015 | 18:10

trybunal

W mediach ukazał się w dniu dzisiejszym, 15 grudnia 2015 roku, list otwarty w obronie państwa prawa wystosowany do Polaków przez byłych prezydentów, marszałków i premierów. Postanowiliśmy przyłączyć się do popularyzacji tego apelu, zamieszczając pełną treść listu.

My, obywatele wolnej Polski, pełniący w przeszłości funkcje Prezydentów, Premierów, Marszałków Sejmu i Senatu, wyrażamy niepokój i sprzeciw z powodu podważania autorytetu i niezależności Trybunału Konstytucyjnego.

Z własnego doświadczenia wiemy, że w demokracji relacje między władzą ustawodawczą i wykonawczą a Trybunałem nigdy nie są wolne od napięć. Pamiętamy też sytuacje, gdy Trybunał korygował również nasze plany i nasze inicjatywy ustawodawcze. Ale m.in. właśnie dlatego stajemy dzisiaj w obronie Trybunału Konstytucyjnego, w obronie jego ustrojowej roli strażnika zgodności prawa stanowionego w naszym kraju z Konstytucją, strażnika zapisanych w Konstytucji zasad państwa prawa.

Przestrzeganie zasad państwa prawa w sposób szczególny zyskuje na znaczeniu w sytuacji, gdy pełnia władzy została skupiona w ramach jednego obozu politycznego. Każda władza mija. Demokratyczna Polska przetrwa! Liczymy się z tym, że wspólnym zadaniem w przyszłości będzie odbudowa niezależności i autorytetu Trybunału Konstytucyjnego jako jednego z fundamentów polskiej demokracji.

Bronisław Komorowski – Prezydent RP w latach 2010-2015, Marszałek Sejmu RP w latach 2007-2010

Aleksander Kwaśniewski – Prezydent RP w latach 1995-2005

Marek Borowski – Marszałek Sejmu RP w latach 2001-2004

Ludwik Dorn – Marszałek Sejmu RP w roku 2007

Małgorzata Kidawa-Błońska – Marszałek Sejmu RP w roku 2015

Grzegorz Schetyna – Marszałek Sejmu RP w latach 2010-2011

Radosław Sikorski – Marszałek Sejmu RP w latach 2014-2015

Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu RP w latach 2005-2015

Longin Pastusiak – Marszałek Senatu RP w latach 2001-2005

Adam Struzik – Marszałek Senatu RP w latach 1993-1997

Włodzimierz Cimoszewicz – Prezes Rady Ministrów w roku 1992 i w latach 1996-1997, Marszałek Sejmu RP w roku 2005

Ewa Kopacz – Prezes Rady Ministrów w latach 2014-2015, Marszałek Sejmu RP w latach 2011-2014

Kazimierz Marcinkiewicz – Prezes Rady Ministrów w latach 2005-2006

Leszek Miller – Prezes Rady Ministrów w latach 2001-2004

Waldemar Pawlak – Prezes Rady Ministrów w latach 1993-1995

Facebooktwittergoogle_plusmail