OKO.press składa skargę za ograniczenie swobód obywatelskich podczas obchodów 7. rocznicy smoleńskiej

21 kwietnia 2017 | 17:16


Wydawca portalu OKO.press, składa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na Ministerstwo Kultury. Inicjatorzy protestu tłumaczą, że regulamin siódmej rocznicy smoleńskiej drastycznie ograniczał prawa konstytucyjne obywateli.

 

Jak czytamy na OKO.press,  8 kwietnia 2017 Ministerstwo Kultury opublikowało regulamin obchodów siódmej rocznicy katastrofy smoleńskiej, które odbyły się dwa dni później. Regulamin  obchodził nawet zaostrzone przez PiS prawo o zgromadzeniach. Wprowadzał arbitralne i niejasne zasady wydawania kart wstępu wyłącznie „osobom, które w ocenie Organizatora, dają rękojmię zachowania godności i poszanowania powagi uroczystości i których zachowanie nie stało i nie stoi w sprzeczności z tradycją przyświecającą obchodom Katastrofy Smoleńskiej”.

 

W skardze na decyzję ministra kultury publicyści OKO.press postawili cztery zarzuty:

  1. naruszenie prawa obywateli do swobodnego poruszania się po terytorium RP wynikającego z przepisu art. 52 ustęp 1 i 2 Konstytucji RP;
  2. naruszenie prawa obywateli do organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich (art. 57 Konstytucji);
  3. naruszenie prawa obywateli do zaskarżania orzeczeń i decyzji (art. 78 Konstytucji);
  4. naruszenie zasady proporcjonalności wynikającej z art. 31 ustęp 3 Konstytucji.

 

Skargę składa wydawca OKO.press, czyli fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej. Podpisuje prezes fundacji i zarazem redaktor naczelny OKO.press Piotr Pacewicz.

Apel do czytelników i czytelniczek

Dziennikarze OKO.press zwrócili się z apelem o rozpowszechnianie swojej skargi. Tego typu skargę może wnieść każdy i każda dotknięty/a przez wydany regulamin. W szczególności osoby, które:

  • złożyły prośbę o przepustkę i jej nie dostały,
  • chciały wziąć udział w uroczystości, ale im to uniemożliwiono,
  • którym utrudniono poruszanie się po terenie uroczystości, np. w drodze do domu.

Można to zrobić osobiście lub pocztą (adres w nagłówku skargi) do 8 maja 2017 r., wnosząc opłatę na konto sądu (100 zł). Skarżący zostanie wezwany na rozprawę, ale stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

Treść skargi można pobrać stąd.

Więcej informacji: OKO.press.

Facebooktwittergoogle_plusmail