Polacy czytają coraz mniej książek…

14 marca 2016 | 11:26

63 proc. badanych Polaków przez Bibliotekę Narodową nie przeczytało w ciągu roku ani jednej książki! – To więcej niż dwa lata temu, kiedy do braku lektury przyznało się 58,3 proc. badanych. Zjawisku ma przeciwdziałać „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 – 2020”.

Biblioteka Narodowa co dwa lata ogłasza wyniki badań czytelnictwa Polaków. Jak powiedział na posiedzeniu sejmowej komisji kultury i środków przekazu, Maciej Dydo z Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka opracowuje właśnie finalną wersję tegorocznego raportu, który niedługo zostanie publicznie ogłoszony.

„Wiadomo już jednak, że w 2015 roku 63 proc. badanych nie przeczytało ani jednej książki” – mówił Maciej Dydo. Wynika z tego, że czytelnictwo Polaków zmniejszyło się w stosunku do badań z roku 2014, kiedy całkowitą „abstynencję czytelniczą” zadeklarowało 58,3 badanych.

Temu negatywnemu zjawisku ma przeciwdziałać wieloletni „Narodowy Program Rozwój Czytelnictwa 2016 – 2020”. Jak podkreślał M. Dydo, przyjęty przez rząd w październiku 2015 r. program „ma zapewnić dostęp do książek wszystkim obywatelom”. „Po raz pierwszy zaproponowano rozwiązanie, które jest oparte na zasadzie synergii, współdziałania dwu resortów – MKiDN oraz MEN” – powiedział Dydo. W analogiczne programy realizowane w poprzednich latach zaangażowany był tylko resort kultury.

W sumie w ciągu pięciu lat na realizację programu przeznaczonych zostanie 669 mln zł, z czego 435 mln zł pochodzić będzie z budżetu państwa, a 234 mln zł zostaną zainwestowane ze środków samorządowych.

Program ma trzy priorytety. Pierwszy z nich to zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. – W tym roku przeznaczono na ten cel 27 mln zł. Operatorem tego priorytetu jest Biblioteka Narodowa, która w środę przekazała do ministerstwa regulamin programu i można się spodziewać, że w kwietniu zostanie uruchomiony nabór – biblioteki publiczne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie zakupów nowości.

Drugi priorytet, koordynowany przez Instytut Książki, stanowi kontynuację działań ministerstwa kultury w zakresie inwestycji w infrastrukturę bibliotek. W 2016 roku zostanie na ten cel przekazanych 30 mln zł, które zainwestowane zostaną w remonty i zakup sprzętu. Jak mówił Maciej Dydo, został już zrealizowany nabór do tego działu – wpłynęło 259 aplikacji, trwa w tej chwili ich ocena.

Ostatnia składowa programu realizowana będzie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży przez zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych przeznaczonych zostanie w tym roku 30 mln zł, a w ciągu pięciu lat trwania programu – 150 mln zł. MEN właśnie przystępuje do ogłoszenia naboru do tego programu.

Źródło: Kurier PAP, Serwis dla mediów, 10 marca 2016 r.

Facebooktwittergoogle_plusmail